0987822360

Home / Media / Hình ảnh / Hình ảnh quá trình hàn phủ phục hồi lô kéo chỉ (Roller)

Check Also

Phương Đông vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo cao nhất từ tập đoàn Thyssenkrupp

      ThyssenKrupp là một tập đoàn của Đức có trụ sở đặt tại ...