0987822360

Home / Media / Hình ảnh / Hình ảnh quá trình hàn phủ phục hồi lô kéo chỉ (Roller)

Check Also

Phục hồi mặt động valve tái tuần hoàn hơi nước nhà máy nhiệt điện bằng công nghệ Laser cladding