0987822360

Home / Máy laser cladding / CNC Laser Cladding System

CNC Laser Cladding System

CNC Laser Cladding System

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng hở

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng hở: Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng hở là hệ thống phun phủ Laser với khu vực làm việc dài tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng từ vài mét đến hàng chục mét. Máy có thể đáp ứng ...

Xem thêm »