0987822360

Home / Máy laser cladding / Robot Laser Cladding System

Robot Laser Cladding System

Robot Laser Cladding System

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng kín

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng kín: Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng kín là một hệ thống phun phủ bằng laser trong khu vực buồn kín với thiết bị chủ yếu bao gồm hệ thống CNC, hệ thống làm việc, laser, hệ thống cấp bột, ...

Xem thêm »