0987822360

Home / Máy laser cladding

Máy laser cladding

Máy Laser Cladding

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng kín

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng kín: Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng kín là một hệ thống phun phủ bằng laser trong khu vực buồn kín với thiết bị chủ yếu bao gồm hệ thống CNC, hệ thống làm việc, laser, hệ thống cấp bột, ...

Xem thêm »

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng hở

Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng hở: Hệ thống máy phun phủ Laser Cladding buồng hở là hệ thống phun phủ Laser với khu vực làm việc dài tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng từ vài mét đến hàng chục mét. Máy có thể đáp ứng ...

Xem thêm »