0987822360

Van cầu

Đắp cứng bằng Laser Cladding hoặc PTA plasma là giải pháp sửa chữa hiệu quả nhất đối với van cầu.

Kết hợp ưu thế của cả độ cứng lẫn độ bóng có thể đạt tới tùy ý, đây là giải pháp rất hiệu quả hiện nay.

Check Also

IN 3D KIM LOẠI (DED)

In 3D bằng kim loại Direct Energy Deposition (DED) . Là một phương pháp sản ...