0987822360

Home / Dịch vụ / Phục hồi mặt động valve tái tuần hoàn hơi nước nhà máy nhiệt điện bằng công nghệ Laser cladding

Phục hồi mặt động valve tái tuần hoàn hơi nước nhà máy nhiệt điện bằng công nghệ Laser cladding

 

Kiểm tra vị trí bị mòn, nứt, xâm thực
                                Kiểm tra vị trí bị mòn, nứt, xâm thực
Tiện bóc bề mặt, rạch hết vết nứt
                                 Tiện bóc bề mặt, rạch hết vết nứt
Tiến hành Laser cladding Stellite12
                     Tiến hành Laser cladding Stellite12
Đóng gói hoàn thiện gửi khách
                              Đóng gói hoàn thiện gửi khách

Check Also

Nhiệt luyện laser cho bàn máy doa bằng gang

  Kiểm tra độ cứng sau khi nhiệt luyện Làm cứng bằng laser—còn được gọi ...