0987822360

Home / Dịch vụ / Phun phủ kim loại Laser Cladding cho Lô cuốn giấy 4.5m

Check Also

Phục hồi lỗ hộp giảm tốc bằng Laser cladding

Phục hồi lỗ động cơ liền hộp giảm tốc MR CI 125 UO2A 7.5kW bằng ...