0987822360

Home / Dịch vụ / Dầu khí, khai khoáng / Phun phủ phục hồi trục truyền động

Check Also

Phục hồi lỗ hộp giảm tốc bằng Laser cladding

Phục hồi lỗ động cơ liền hộp giảm tốc MR CI 125 UO2A 7.5kW bằng ...